Komu członek zarządu ma złożyć rezygnację?

Etiam sollicitudin ipsum

W dniu 31 marca 2016 roku, w odpowiedzi na pytanie I Prezesa SN została podjęta ważna Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów.

Uchwała brzmi: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane — z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh — spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 ksh.”

Dotychczas, pomimo, iż oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu jest czynnością jednostronną i nie wymaga przyjęcia, to z powodu braku jednoznacznych przepisów k.s.h. – problematyczne było wskazanie, kto ma być w spółce adresatem oświadczenia członka zarządu (jeśli brak było uregulowania tej kwestii w umowie spółki albo w statucie). Nie było w tym zakresie jednolitej praktyki, a literatura prawnicza i orzecznictwo wskazywały na trzy rozwiązania, które nieraz się wykluczały.

Podjęta Uchwała Sądu Najwyższego jest zgodna z linią przeważającą w doktrynie i orzecznictwie.
Zatem oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta spółki.

Sygnatura akt III CZP 89/15